حرف الفبای زبان ایتالیایی ( L'Alfabeto Italiano)
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:


الفبای ایتالیایی : (  L'Alfabeto Italiano)

 

 

زبان ایتالیایی بر خلاف زبان انگلیسی شامل 21 حرف میباشد که نسبت به زبان انگلیسی 5 حرف کمتر دارد ! حروف الفبای زبان ایتالیایی به ترتیب زیر میباشند :


--------------


L'Alfabeto

 

 


A       

   

B     بی


C     چی


D     دی


E    


F     اِفِّ


G     جی


H     اَکا


I       ئی


L      اِلِّ


M     اِمِّ


N     اِنِّ


O     اُ


P
     پی


Q     کو


R     اِرِّ


S     اِسِّ


T     تی


U     او


V     وو - وی


Z     ز ِتّا
-------------- 

که این تعداد نسبت به زبان انگلیسی 5 حرف کمتر میباشد ! 5 حرفی که در زبان انگلیسی وجود دارند ولی در زبان ایتالیایی وجود ندارند عبارتند از : ( k – y – x – w – j )  و هر گاه این حروف در کلمه ای از زبان ایتالیایی دیده شود ,   آن کلمه ریشه ی ایتالیایی ندارد و از زبان دیگری وارد این زبان شده است .