Italian 101 : Unit 1 > Lesson 6 > Careers
ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

این جلسه ی آخر از مرحله ی ١ به حساب میاد !!

 

جلسه ی شیشم از آموزش زبان ایتالیایی به شیوه ی تصویری ( ١٠١ ) ، در این جلسه درسهای قبلی رو با لغات جدید مرور می کنیم .

 

Io sono un poliziotto

تلفظ :

 

ایو سونو اون پولیتزیُتو

 


(من یک افسر پلیس هستم)

 

 

 

 

 

 

Io sono uno studente

تلفظ :

 

ایو سونو اونوستودِنتِه

 


(من یک دانش اموز هستم )

 

 

 

 

 

 

Io sono un medico

تلفظ :


ایو سونو اون مِدیکو

 


( من یک پزشک هستم )


 

 

 

 

 

Io sono un conducente di autobus

تلفظ :


 


( من یک راننده اتوبوس هستم  )


 

 

 

 

 

Io sono un meccanico

تلفظ :

 

 


( من یک مکانیک هستم )

 

 

 

 

 

Io sono un'infermiera

تلفظ :


 


(من یک پرستار هستم )


 

 

 

 

Io sono un postino

تلفظ :


 


(من یک پستچی هستم)

 

 

 

 

 

Io sono un'insegnante

تلفظ :


 


(من یک معلم هستم )

 

 

 

ادامه این جلسه رو برای راحت تر لود شدن وبلاگ در قسمت ادامه ی مطلب میتونید مشاهده کنید

 

 


 

Io sono una segretaria

تلفظ :


 


(من یک منشی هستم)

 

 

 

 

 

 

Io sono un cuoco

تلفظ :

 

 


(من یک سر اشپزم )

 

 

 

 

 

 

Io sono uno scienziato

تلفظ :


 


( من یک دانشمند هستم )


 

 

 

 

 

Io sono un dirigente

تلفظ :


 


( من یک مدیر هستم  )


 

 

 

 

 

Lui è un poliziotto

تلفظ :

 

 


( او(مرد)یک افسر پلیس است )

 

 

 

 

 

Lui è uno studente

تلفظ :


 


( او(مرد)یک دانش آموزاست )


 

 

 

 

Lui è un medico

تلفظ :


 


(او(مرد)یک پزشک است)

 

 

 

 

 

Lui è un conducente di autobus

تلفظ :


 


( او یک راننده اتوبوس است )

 

 

 

 

Lui è un meccanico

تلفظ :


 


(او یک مکانیک است)

 

 

 

 

 

 

Lei è un'infermiera

تلفظ :

 

 


(او(زن)یک پرستار است)

 

 

 

 

 

 

Lui è un postino

تلفظ :


 


( او یک نامه رسان است )


 

 

 

 

 

Lei è un'insegnante

تلفظ :


 


( او(زن)یک معلم است  )


 

 

 

 

 

Lei è una segretaria

تلفظ :

 

 


( او یک منشی است )

 

 

 

 

 

Lui è un cuoco

تلفظ :


 


(او یک سرآشپز است )


 

 

 

 

Lui è uno scienziato

تلفظ :


 


(او یک دانشمند است)

 

 

 

 

 

Lui è un dirigente

تلفظ :


 


(او یک مدیر است )

 

 

 

 

Io sono un poliziotto

تلفظ :


 


(من یک افسر پلیس هستم)

 

 

 

 

 

 

Lui è un poliziotto

تلفظ :

 

 


(او یک افسر پلیس است )

 

 

 

 

 

 

Io sono uno studente

تلفظ :


 


( من یک دانش آموز هستم )


 

 

 

 

 

Lui è uno studente

تلفظ :


 


( او یک دانش آموز است  )


 

 

 

 

 

Io sono un medico

تلفظ :

 

 


( من یک پزشک هستم )

 

 

 

 

 

Lui è un medico

تلفظ :


 


(او یک پزشک است)


 

 

 

 

Io sono un conducente di autobus

تلفظ :


 


(من یک راننده اتوبوس هستم)

 

 

 

 

 

Lui è un conducente di autobus

تلفظ :


 


(او یک راننده اتوبوس است )

 

 

 

 

Lui è un meccanico

تلفظ :


 


(او یک مکانیک است)

 

 

 

 

 

 

Io sono un'infermiera

تلفظ :

 

 


(من یک پرستار هستم )

 

 

 

 

 

 

Io sono un'infermiera

تلفظ :


 


( من یک پرستار هستم )


 

 

 

 

 

Lei è un'infermiera

تلفظ :


 


( او یک پرستار است  )


 

 

 

 

 

Io sono un'insegnante

تلفظ :

 

 


( من یک معلم هستم )

 

 

 

 

 

Lei è un'insegnante

تلفظ :


 


( او یک معلم است )


 

 

 

 

Io sono un dirigente

تلفظ :


 


(من یک مدیر هستم)

 

 

 

 

 

Lui è un dirigente

تلفظ :


 


(او یک مدیر است)

 


 دوستان عزیز دوره ی اول درس ها به پایان رسید و در جلسات آینده دور جدید درسها رو آغاز میکنیم ، پس تا اون موقع تمرین یادتون نره !! نظرات و پیشنهاداتتون رو هم در قمت نظرات مطرح کنید

موفق باشید