Italian 101 : Unit 2 > Lesson 4
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

این جلسه جلسه ی چهارم از دوره ی دوم آموزش زبان ایتالیایی به شیوه ی تصویری ( ١٠١ ) هست  .

 

 

 

i capelli

تلفظ :


 

 

 

مو

  

  

 

 

 

 

pelato

تلفظ :

  

طاس، بی مو، کچل

 

 

 

 

 

 

una barba

تلفظ :
ریش

 

 

 

 

 

i baffi

تلفظ :


 


 

سبیل

 

 

 

 

 

 

Lui ha i capelli corti.

تلفظ :


 


 

او موی کوتاه دارد

 

 

 

 

 

 

Lui ha i capelli lunghi.

تلفظ :


 


 

او موهای بلندی دارد.


 

 

 

 

 

Lei ha i capelli lisci.

تلفظ :


 


 

او موهای صافی دارد

  

 

 

 

 

 

Lei ha i capelli ricci.

تلفظ :


 


 

او موهای فر فری دارد

  

 

 


ادامه این جلسه رو برای راحت تر لود شدن وبلاگ در قسمت ادامه ی مطلب میتونید مشاهده کنید

 

 

 

 


 

Lei ha i capelli neri.

تلفظ :


 

 

 

او ( مونث ) موهای مشکی دارد

  

  

 

 

 

 

Lei ha i capelli rossi.

تلفظ :

  

او (زن) موی قرمز دارد

 

 

 

 

 

 

Lei ha i capelli castani.

تلفظ : 

 

او موهای قهوه ای دارد


 

 

 

 

 

Lei ha i capelli biondi.

تلفظ :


 


 

او موی بور دارد

 

 

 

 

 

 

Lui ha i baffi castani.

تلفظ :


 


 

او سبیل قهوه ای دارد

 

 

 

 

 

 

Lui ha i baffi bianchi.

تلفظ :


 


 

او یک سبیل سفید دارد


 

 

 

 

 

Lui ha la barba bianca.

تلفظ :


 


 

او ریش سفید دارد

  

 

 

 

 

 

Lui ha la barba nera.

تلفظ :


 


 

او ریش سیاه دارد

  

 

 Io ho i capelli castani e corti.

تلفظ :


 

 

 

من موهای کوتاه قهوه ای دارم

  

  

 

 

 

 

Io ho i capelli rossi e lunghi.

تلفظ :

  

من موی بلند قرمز دارم

 

 

 

 

 

 

Io non ho i capelli. Io sono pelato.

تلفظ : 

 

من مو ندارم، من کچل هستم


 

 

 

 

 

Io ho i capelli castani e lunghi.

تلفظ :


 


 

من موهای قهوه ای بلندی دارم

 

 

 

 

 

 

L'uomo ha i baffi castani.

تلفظ :


 


 

مرد سبیل قهوه ای دارد

 

 

 

 

 

 

L'uomo ha i baffi bianchi.

تلفظ :


 


 

مرد سبیل سفید دارد


 

 

 

 

 

L'uomo ha la barba grigia.

تلفظ :


 


 

مرد ریش خاکستری دارد

  

 

 

 

 

 

L'uomo ha la barba nera.

تلفظ :


 


 

مرد ریش سیاه دارد

  

 

 

 

 

 

Chi ha i capelli neri e ricci?

تلفظ :


 

 

 

چه کسی موی سیاه فر دارد؟

  

  

 

 

 

 

Chi ha i capelli rossi e lunghi?

تلفظ :

  

چه کسی موی قرمز بلند دارد؟

 

 

 

 

 

 

Chi è pelato?

تلفظ : 

 

چه کســی طاس است؟


 

 

 

 

 

Chi ha i capelli biondi e lunghi?

تلفظ :


 


 

چه کسی موهای بلند و بور دارد؟

 

 

 

 

 

 

Chi ha i baffi castani?

تلفظ :


 


 

چه کسی سبیل قهوهای دارد؟

 

 

 

 

 

 

Chi ha i baffi bianchi?

تلفظ :


 


 

چه کسی سیبل سفید دارد؟


 

 

 

 

 

Chi ha la barba bianca?

تلفظ :


 


 

چه کسی ریش سفید دارد ؟

  

 

 

 

 

 

Chi ha la barba nera?

تلفظ :


 


 

چه کسی ریش سیاه دارد ؟

  

 

 Lei non ha i capelli rossi.

تلفظ :


 

 

 

او (زن) موی قرمز ندارد

 

  

 

 

 

 

Lei non ha i capelli neri.

تلفظ :

  

او (زن) ‌موی سیاه ندارد

 

 

 

 

 

 

Lei non ha i capelli lunghi.

تلفظ : 

 

او موی بلند ندارد


 

 

 

 

 

Lui non ha i capelli corti.

تلفظ :


 


 

او (مرد)‌ موی کوتاه ندارد

 

 

 

 

 

 

L'uomo non ha la barba bianca.

تلفظ :


 


 

مـرد ریش سفید ندارد

 

 

 

 

 

 

L'uomo non ha la barba nera.

تلفظ :


 


 

مرد ریش مشکی ندارد


 

 

 

 

 

Lei ha i capelli neri e lisci.

تلفظ :


 


 

او(زن) موی مشکی صاف دارد

  

 

 

 

 

 

Lei ha i capelli neri e ricci.

تلفظ :


 


 

او موهای مجعد مشکی دارد

  

 

 

 

موفق باشید