Italian 101 : Unit 1 > Lesson 5 > Numbers


 

nove

تلفظ :


( ٩)


 


 

dieci

تلفظ :


( ١٠ )


 


 

undici

تلفظ :


( ١١ ) 

dodici

تلفظ :


( ١٢)


 


 

tredici

تلفظ :


( ١٣)

 

 


 

quattordici

تلفظ :


( ١۴)

 

 


 

quindici

تلفظ :


( ١۵ )

 

 

 

sedici

تلفظ :


( ١۶)

 


 

diciassette

تلفظ :


( ١٧)


 


 

diciotto

تلفظ :


( ١٨ )


 


 

diciannove

تلفظ :

 

 

( ١٩ ) 

venti

تلفظ :


( ٢٠)


 


 

zero

تلفظ :


( ٠)

 

 


 

un fiore

تلفظ :


( یک گل)

 

 


 

due ragazze

تلفظ :


( دو دختر )

 

 

 

tre bambini

تلفظ :


( سه پسر)

 


 

quattro asciugamani

تلفظ :


( چهار عدد حوله )


 

 

cinque cani

تلفظ :


( پنج سگ)


 

 

sei pasticcini

تلفظ :


( شش عدد کیک ) 

sette candele

تلفظ :


( هفت شمع)


 


 

due cani

تلفظ :


( دو سگ)

 

 


 

tre cani

تلفظ :


( سه سگ )

 

 

 

un cane

تلفظ :


( یک سگ)

 


 

dieci asciugamani

تلفظ :


( ده عدد حوله)


 


 

due candele

تلفظ :


( دوتا شمع)

 

 


 

una torta e dieci candeline

تلفظ :


( یک کیک و ده تا شمع)

 

 

 

خوب اینم از جلسه ی پنجم .

/ 5 نظر / 11 بازدید
سارا

سلام من یه سوال داشتم.من در کرمانشاه زندگی میکنم و متاسفانه آموزشگاهی که زبان ایتالیایی داشته باشه نداریم.خواستم ببینم شما کرمانشاهی هستین؟میتونین در زمینه ی آموزش این زبان کمکی به من بکنید؟مرسی

بهار

ببخشيد چرا تلفظ نداره؟

mohammad

واقعا نمیدونم چطور ازتون تشکر کنم خسته نباشین